Peces del Museu de la Rajoleria de Paiporta

Màquina de cosir

Divisió sexual del treball

Rols de gènere

Gènere i espai

La invenció de la màquina de cosir suposà una revolució en les llars del segle XIX, ja que permetia no solament la confecció de la pròpia indumentària, sinó la reutilització de la mateixa gràcies a l’enginy i la creativitat de les dones que disposaven d’aquest preuat bé moble. Des que s’introduí en els habitatges fa més de 150 anys, aquest objecte ha mantingut una estreta relació amb la dona per tractar-se d’una eina d’ús domèstic. Serà amb la incorporació de les dones a l’àmbit laboral quan comence, de manera gradual, un procés de desvinculació entre ambdues. Si bé, es tracta d’una eina la contemplació de la qual remet de manera directa als rols de gènere i la divisió sexual del treball.

Escriptura de compra del terreny del Rajolar de Bauset

Rols de gènere

Gènere i classe social

Aquest document notarial estableix la compra d’un terreny per part de Francisco Bauset Martínez a data de 25 d’octubre de 1924 amb la intenció d’erigir una fàbrica de materials constructius. Si bé, la part superficial no permet conéixer la vertadera història d’aquest antic edifici, que no és una altra que la voluntat de Teresa Masiá d’adquirir aquest terreny amb la intenció de muntar un negoci familiar. Fou gràcies a la valentia i la determinació d’aquesta dona per la qual hui, la ciutadania de Paiporta no només disposa d’un museu etnogràfic, sinó d’un edifici patrimonial..

Galàpag (motle de teula)

Divisió sexual del treball

Gènere i cos

Els Galàpags, motles industrials mitjançant els quals s’elaboraven les teules en les antigues fàbriques, és una de les diferents peces que conformen el Museu de la Rajoleria de Paiporta. Si bé, el modelat de l’argila no només es realitzava gràcies a aquesta eina, ja que existia una fórmula peculiar que tenia com a protagonista al cos de la dona.

Rematadora

Divisió sexual del treball

Rols de gènere

Gènere i espai

La rematadora exposada en el Museu de la Rajoleria és una eina la funció de la qual no és una altra que l’elaboració de teixits. Dissenyada per la marca Teyvi en 1940 i adquirida per Antonia Santamaría Armengol, el seu ús es limità entre les quatre parets de la llar

Màquina teixidora

Divisió sexual del treball

Rols de gènere

Gènere i espaci

La màquina teixidora que s’exhibeix a l’entrada del centre cultural fou fabricada l’any 1940. Es tracta d’una eina industrial que forma part d’un sector de gran importància a Paiporta: el tèxtil. De grans dimensions, aquesta peça etnogràfica va ser manipulada exclusivament per una dona. Es convertí en un dels punts de ruta de l’itinerari museístic del projecte Relectura.