Aparell de difracció de Raigs X

Rols de gènere
Gènere i espai
Gènere i història

Aquest aparell Philips per a la difracció de Raigs X ha sigut utilitzat per a l’anàlisi d’una àmplia gamma de materials, la seua aplicació és fonamental per a la identificació qualitativa de la composició mineralògica d’una  mostra cristal·lina. Una tècnica de laboratori que revela la informació estructural i la composició química dels materials. Mitjançant la utilització d’un instrument d’aquest tipus es va aconseguir identificar l’estructura de l’ADN, gràcies a la qual cosa els investigadors involucrats van ser premiats amb dos premis Nobel. Anys després, es va conèixer el paper rellevant que va tenir una dona científica, Rosalind Franklin, l’aportació de la qual va ser imprescindible per al descobriment i a qui se li ha negat el merescut reconeixement. Un clar exemple més del famós “Efecte Matilda” que han patit nombroses científiques al llarg de la història.