Bust de la Segona República Espanyola

Gènere i cos

Gènere i història

Estereotips de gènere: Subjecte de la Història / A·legoria

Els atributs de la Llibertat o República es van definir en els primers anys de la Revolució Francesa: el barret frigi, els símbols maçònics, el quitó obert (atribut de les antigues deesses de la natura) que revel.la els seus pits nutricis. La recepció de Marianne a Espanya va fer evol.lucionar els seus atributs. Per exemple, la representació de la Constitució es va mantenir cercana a la d’Hispània, una Atenea-Minerva, acompanyada per el lleó heràldic. Tan sols després de la proclamació de la 1ª República Espanyola es van normalitzar imàgens que combinen el barret frigi i els símbols del progrés amb el pit descobert. L’època que va renovar vertaderament la imatge alegòrica fou la de la 2ª República. Entre els seus models hi hagueren dones amb roba moderna i cara individualitzada, i també atrevits nus integrals. El govern local va promoure varies escultures de la República amb estil Decó, moltes d’elles desaparegudes. El rescatat bust es exemple del drama d’un art de la al.legoria política femenina, la comprensió del qual va quedar enfosquida per les destruccions.