Cartell anunciador de la Fira de València

Gran Feria de Valencia, 1934

Gènere i cos

Estereotips de gènere: Subjecte de la Història / A·legoria

Estereotips de gènere: Subjecte/ Objecte

L‘al·legoria femenina nasqué durant l’Antiguitat per a personificar les virtuts cíviques, dissenyades per homes. Aquesta herència d’ideals de dones seminues inclou la Pàtria, la Pau, la Justícia… Les monarquies absolutistes van utilitzar els atributs d’Atenea-Minerva, túnica i cuirassa que cobrien bé els pits, per representar les nacionalitats però també les regions. Tan sols la Revolució Francesa va alliberar aquest pit, creant una Llibertat o República amb els trets de les mítiques amazones. Aquesta personificació, Marianne, mostraba el seu enorme pit nutrici també per sugerir la igualtat de tots el homes davant el nou estat. A Espanya, les al.legoríes nacionals i regionals es van destapar tart i amb dificultat. La valenciana simbòlica dels cartells de la Fira va lluir la seva llarga túnica fins 1920, quan Vercher la va desnudar integralmente. Aquesta tendència Decó va tindre el seu auge amb el triomf de les idees republicanes, combinant l’ideari polític amb el culte al saludable cos deportiu. Els seus pits seguien tan perfectes i impersonals, com els de les primeres estàtues de marbre.