Cavall de joguet

Infància i gènere

A partir del segle XIX, s’enfoca l’educació dels xiquets com un aprenentatge dels rols dels adults, i el joguet clarament servirà per a aquest propòsit, de manera que xiquets i xiquetes tindran repertoris diferenciats en funció del seu gènere. Mentre que la infància del xiquet es concep com el camp d’entrenament per a la masculinitat adulta, la xiqueta es prepara per a ser mare i esposa a través de la seua nina, amb la qual aprenia a jugar inventant històries maternals. Per a les xiquetes, les nines representaven la més pura essència de la condició femenina, convertint la maternitat i el treball domèstic en un joc, en contraposició amb l’acció i la violència més pròpies dels jocs de xiquets, destinats a ser proveïdors i a actuar en l’espai públic.