Denari de Faustina la Major

Família i parentiu
Gènere i classe social
Estereotips de gènere

En l’Imperi Romà, la moneda va ser un dels mecanismes més efectius de propaganda política, raó per la qual les famílies imperials van mostrar un clar interès per controlar la seua producció. Representar-se en les monedes permetia transmetre una imatge i un missatge concret sobre la persona que exercia el poder. Encara que en la majoria d’ocasions la figura representada era la de l’emperador, durant l’Alt Imperi no van faltar les mares, esposes i filles d’aquests. És el cas de Faustina la Major, dona de Antoní Pius, que en aquest denari d’argent procedent del Tresor de Llíria (segles I-III dc) apareix associada als símbols de l’autoritat: el tron, la corona i el ceptre. Una clara mostra del paper que van tenir les dones com a cara visible del poder imperial, tot i que la història oficial sovint les ha deixades al marge.