Dona amb mantó. “Maja” 

Género y cuerpo

Estereotipos de género: Genio / musa

Estereotipos de género: Sujeto deseante / objeto deseado

Obra de grans dimensions del pintor Peppino Benlliure (1884-1916), executada amb pinzellades ràpides, mostra un tema costumista: una jove coberta amb un magnífic mantó de Manila com a única vestimenta. La sensualitat de la jove pintada per Peppino Benlliure es mostra mitjançant el moviment que descriu l’incitant mantó i l’agosarada actitud que, en lloc d’ocultar el cos, accentua la sensualitat de les formes femenines, que usa per a temptar l’espectador. Una dona jove que s’enorgullix del seu cos i dedica el temps a posar davant del pintor que l’erigix com a model d’un erotisme contingut, no exempt d’elegància. Vestida amb una peça típica del món taurí i embellida amb roses, símbol de l’amor i la passió, deixa entreveure els braços nus que contrasten amb el fons neutre de l’obra, la qual cosa arranca reflexos nacrats de la pell. El pintor li enfosquix els ulls per a dotar-li la mirada, que defuig la de l’espectador, d’un to enigmàtic que atorga a l’obra un cert halo de misteri.