Enterrament infantil

Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia)

Gènere i cicle vital
Identitat de gènere

En el món ibèric, la mort d’infants, perinatals i nounats rebia, per norma general, un tractament diferent al d’altres individus de major edat: en lloc de ser cremats i dipositats als cementeris, s’enterraven dins les cases. Al jaciment del Castellet de Bernabé han aparegut fins 14 enterraments infantils, la majoria d’una edat no superior a dues setmanes, les restes dels quals plantegen un debat interessant: l’assignació o no de gènere en una fase tan important del cicle vital com és el naixement i les primeres setmanes de vida, ja que no semblen reconèixer-se marcadors evidents. De ser cert, això podria implicar que la definició de la identitat del nadó no es feia efectiva en la societat ibèrica fins superar una edat específica. L’enterrament seleccionat per a la relectura ho podria testificar, ja que es diferencia clarament de la resta: a més de tenir una edat notablement superior (5-7 mesos), va acompanyat d’un aixovar amb elements de
destacat valor simbòlic.