Estela  Discoidal 01

Gènere i cicle vital

Aquest tipus de monuments funeraris en realitat manquen de significació de gènere, és a dir, que tant podien representar homes com a dones, serveixen per a marcar el lloc d’una tomba, que indistintament podia ser d’un difunt o difunta. La mort, va ser un dels pocs contextos on en l’edat Mitjana no hi havia separació i desigualtat de gènere. L’estret vincle amb la iconografia de la creu i l’elecció dels espais sagrats com a lloc vehicular en l’obtenció del més enllà, suposa una important eina per a establir les cercades diferenciacions socials amb les altres cultures presents en la societat medieval: musulmans i jueus, així com establir relacions de gènere sobre la base de qüestions culturals associades a la religiositat i al gènere.