Geni, Glòria i Amor

Rols de gènere
Estereotips de gènere: Geni / musa
Estereotips de gènere: Subjecte / objecte

L’obra El Geni, la Glòria i l’Amor transmet un missatge molt clar: gràcies a l’amor, encarnat ací per les dones inspiradores dels poetes, el geni artístic i poètic (masculí) aconsegueix la glòria inscrivint el seu nom i la seua obra en la història. Esta escena evidencia l’atribució d’uns rols de gènere ben determinats, sent la dona una musa i l’home un geni, la qual cosa constituix un estereotip de gènere basat en una oposició binària prou recurrent en la historiografia de l’art. Però la crítica feminista de la història de l’art s’ha encarregat de deconstruir aquests mites: d’una banda, rescatant de l’oblit a dones artistes i, d’una altra, proposant una nova formar d’escriure la història de l’art basada tradicionalment en models heteropatriarcals.