Holotip Aphanius bicorbensis Gaudant 2010

Rols de gènere
Gènere i espai
Gènere i història

Es tracta de l’Holotip d’Aphanius  bicorbensis Gaudant 2010, una espècie de peix que va viure fa deu milions d’anys. És un peix de la família dels cipronodòntids, també dits “carpes amb dents”. Va ser trobat en 2010 en l’aflorament del Paleolago salí de Bicorb  (València). Va viure en l’edat del Miocè superior. Aquest depredador dels aiguamolls podria estar emparentat amb els avantpassats de l’actual “Fartet de l’Albufera”. Pertany a la Col·lecció Científica conservat en el Museu de la Universitat de València d’Història Natural. La ciència que estudia els fòssils és la Paleontologia i sempre ha sigut considerada una professió d’homes, ja que el treball de camp, les excavacions, fins i tot els debats científics, no eren tasques de dones. No obstant això, ja a principis del segle XIX una dona, Mary Anning, va ser la primera paleontòloga reconeguda com a tal. Rebutjada en el seu temps (i poc considerada encara) per ser dona, per ser pobra i per intrusisme en una professió d’homes.