Les dones en la indústria del palmito   

Divisió sexual del treball   
Gènere i indumentària   
Gènere i espai

Tradicionalment, els tallers de palmitos han estat dirigits per homes, denominats mestres palmiters, que realitzaven la gestió econòmica de l’empresa i els processos del barnillatge calat, gravat, pintat del país i la part corresponent al poliment i envernissat final. A les dones els assignaven els treballs més laboriosos, com l’escatat a mà de les varetes. De fet, abans de la mecanització, les dones van constituir el gruix del personal en els antics tallers, encara que també realitzaven treballs relacionats amb la costura, com l’entelat, encaixos, lluentons, brodats, adornat, i finalment el muntatge i remat final del palmito. No obstant això, en l’últim terç del segle XX, l’ofici de mestre palmiter va deixar de ser cosa d’homes, i a partir d’aquest moment van sorgint mestres palmiteres, empresàries que eren alhora propietàries dels seus tallers i artistes en algunes facetes tan importants com la pintura, l’adorn o els encaixos.