Les filles del pintor en un jardí

Gènere i educació

Gènere i classe social

Les filles del pintor apareixen retratades de forma molt cuidada en un jardí, visten a la moda del moment i per la seua aparença i indumentària entenem que pertanyen a una classe social elevada de la qual s’espera es comporte amb una ‘bona educació’, accessible exclusivament a algunes classes socials. L’obra és de principi del segle XIX, un moment de canvis en què s’acaba d’aprovar la Constitució de 1812. Un dels avanços que introduirà és l’educació universal, uniforme, pública, gratuïta i lliure, que en la seua aplicació pràctica no aconseguirà les dones en diferenciar l’educació (femenina, dirigida al cor, a saber comportar-se) de la instrucció (masculina, dirigida al cervell). El que provocarà a la llarga una diferència de formació i de possibilitats laborals que relegaran a les dones a llocs poc qualificats i, en conseqüència, mal remunerats.