Màquina de cosir

Divisió sexual del treball

Rols de gènere

Gènere i espai

La invenció de la màquina de cosir suposà una revolució en les llars del segle XIX, ja que permetia no solament la confecció de la pròpia indumentària, sinó la reutilització de la mateixa gràcies a l’enginy i la creativitat de les dones que disposaven d’aquest preuat bé moble. Des que s’introduí en els habitatges fa més de 150 anys, aquest objecte ha mantingut una estreta relació amb la dona per tractar-se d’una eina d’ús domèstic. Serà amb la incorporació de les dones a l’àmbit laboral quan comence, de manera gradual, un procés de desvinculació entre ambdues. Si bé, es tracta d’una eina la contemplació de la qual remet de manera directa als rols de gènere i la divisió sexual del treball.