Maternité

Rols de gènere

Gènere i historia

Maternitat / paternitat

La Maternité que representa Julio González en aquest dibuix preparatori per a la seua coneguda La Montserrat reprodueix el prototip de llauradora catalana, una pagesa que destaca per la seua monumentalitat i força expressiva. Encara que el prototip de feminitat que ha imperat en les societats històriques occidentals s’associa a característiques com la tendresa o la delicadesa, en temps de guerra s’assumia que les dones podien adquirir comportaments i actituds associades a la masculinitat. A més, des d’una perspectiva de gènere, La Montserrat planteja diverses problemàtiques que entronquen amb qüestions de plena actualitat per a la teoria feminista com és la maternitat.