Model for tunnels

Sistemes de gènere

Gènere i cos

Gènere i sexualitat

La trajectòria de Bruce Nauman resulta interessant no només per la multiplicitat de mitjans que va utilitzar, sinó també per la diversitat de lectures que dels seus diferents processos de treball es poden extraure. Nauman abordaria conflictes racials, sexuals i de gènere, però també reprendria la serialitat i la repetició pròpies del minimalisme per a experimentar-les des del seu propi cos i materials com els neons en obres que, a vegades, contenien connotacions sexuals explícites. Nauman traslladava així la poca personalitat minimalista al territori privat o personal. Model for tunnels, en concret, s’integra en els processos de renovació de l’escultura (disciplina altament masculinitzada), en els quals van participar dones com Susana Solano i Ángeles Marco, ambdues presents en la col·lecció de l’IVAM.