Planxa de roba

Divisió sexual del treball

Gènere i classe social

Estereotips de gènere: Públic/doméstic

Les vitrines que tenim al davant ens mostren eines bàsiques per al treball domèstic com la planxa, que fins a mitjan anys cinquanta eren de ferro colat i es calfaven en la xapa superior de les cuines. Tradicionalment les dones s’han vingut fent càrrec de totes aquelles tasques que atenien el manteniment de la casa i la cura dels seus habitants, encara que no totes de la mateixa manera: les que s’ho podien permetre s’encarregaven de coordinar a les empleades de la llar que tenien al seu servei; la resta com a mínim s’ocupaven de les tasques domèstiques en la seua pròpia casa, però en moltes ocasions també en cases alienes, en les d’aquelles més afortunades que les podien contractar.