Raid València-Alacant-València

Estereotips de gènere: Subjecte de la Història / Al·legoria

Estereotips de gènere: Subjecte/ Objecte

Des de temps immemorials s’han col·locat amb gran freqüència representacions femenines més o menys mítiques i molt sovint nues en la part davantera dels vaixells. Seguint aquesta tradició, l’autor col.loca a una dona com a element central de la composició. No obstant això, es tracta d’una dona diferent associada a la modernitat derivada de l’Exposició Regional Valenciana de 1909 (repetida com Nacional en 1910) i la presenta en un context de festa, alegria, novetat, etc., i, plenament es caracteritza amb trets que l’aproximen inclús al retrat. El cartell demostra l’opció per altra forma de presencia pública i exhibició de la dona valenciana, que haurà de conviure amb les mantilles i el recat tradicionals. Constitueix un pas avant en la construcció de la dona moderna de la societat de consum, que reflecteix l’obra gràfica del ilustrador Rafael de Penagos (1889-1954).

.