Revista Blanco y Negro

Rols de gènere

Identitat de gènere

Gènere i història

Enfront de l’ideal de dona domèstica, a principis del segle XX va sorgir un nou tipus de dona que va ser denominada garçonne a França, flapper a Anglaterra i machietta a Itàlia. La garçonne era una dona que no romania tancada en la llar, passiva, sinó que ocupava els espais públics, freqüentava cafès i fumava cigarrets. Així mateix, les dones “modernes” es van sumar a la nova moda de l’esport, van “masculinitzar” la seua indumentària amb peces més folgades i van deixar de lluir tocats impossibles per a tallar-se els cabells “a lo garçonne”. Revistes il·lustrades com Blanco y Negro, La Esfera, Nuevo Mundo, La Semana Gráfica de Valencia o la revista esportiva Aire Libre plasmaven en les seues portades a aqueixa dona moderna, encara que aquesta era un ideal de dona al que solament podien accedir dones procedents d’un entorn urbà i de classe social alta o mitjana.