Safa amb figura de bebedor

Gènere i historia

Gènere i cos

Estereotips de gènere: cultura / naturalesa

Safa amb figura de bevedor és una de les peces més importants del MNCV. Aquesta obra de ceràmica andalusina va ser produïda en l’àrea de València en el segle XI. Destaca per la seua decoració figurativa, ja que les representacions humanes són escasses en l’art musulmà. La figura que decora aquest delicat recipient s’ha descrit sovint com un jove, o un príncep, donant per fet la seua condició masculina. No obstant això, l’anàlisi de la seua anatomia, actitud i vestimenta, no és suficient per a determinar el seu gènere. La realitat documentada d’algunes dones en les societats palatines d’Al-Ándalus, ens permet proposar alternatives a la tradicional interpretació que s’ha donat a aquesta peça. Aquestes relectures no pretenen ser més veraces que la interpretació tradicional, sinó contribuir a visibilitzar la participació de la dona en la història de les nostres cultures.