Saló de ball

Espai i gènere

El saló de ball del palau de Dosaigües, seu del Museu Nacional de Ceràmica, està situat en la planta noble i és l’estada de major representativitat social ja que estava destinada a acollir els balls de societat, esdeveniment de summa importància social en el segle XIX. Els balls de societat oferits en un àmbit privat estaven regulats per una sèrie de normes socials que atribuïen uns determinats rols a homes i dones. Aquestes normes estan arreplegades en els nombrosos manuals d’urbanitat que es van publicar a Espanya al llarg del segle XIX i que reflectien els ideals burgesos. Darrere d’aquestes normes subjauen les idees al voltant de la construcció de les identitats de gènere en aqueix context sociohistòric concret.