San Sebastià atés per santa Irene

Gènere i història

Gènere i sexualitat

Les obres que tracten de sant Sebastià, general d’arquers de la guàrdia personal de l’emperador Dioclecià, habitualment el representen en el moment que és travessat per una pluja de fletxes. Al contrari del que es creu no va morir en aquell moment en ser recollit i curat per santa Irene, tal com representa Ribera en aquesta obra. Sant Sebastià ha sigut patró d’oficis relacionats amb el treball del ferro i protector contra epidèmies com la pesta. Actualment la seua imatge s’ha convertit en icona de la comunitat LGTBI, pel seu martiri, causat per una confessió de fe, que enllaça amb la manera contemporània de pensar l’homosexualitat, no com un fet immoral sinó com un acte de reafirmació de la identitat, i per l’aparició, a la fi de la dècada dels 80, de la pandèmia de la SIDA que va recuperar la seua vinculació amb les epidèmies que delmaven la població.