Untitled, Film Still n. 15

Rols de gènere

Identitat de gènere

Estereotips de gènere: subjecte / objecte

L’obra forma part de la sèrie Untitled Film Stills (Fotogrames de pel·lícula sense títol), realitzada entre 1977 i 1980 i conformada per huitanta-quatre fotografies en blanc i negre en les quals la mateixa Cindy Sherman es caracteritza com a personatges ficticis del cinema clàssic de Hollywood i de l’europeu, que remeten a múltiples estereotipus de feminitat vigents. A més, Sherman esdevé subjecte i objecte de la seua pròpia creació, subvertint així el rol passiu que la tradició artística ha atribuït a les dones. En definitiva, Cindy Sherman posa sobre la taula, en el context de la segona onada feminista, el que la filòsofa Judith Butler denomina “performativitat del gènere”. La creació del “jo” i de la identitat de gènere és una construcció cultural i, per tant, és inestable.