Socarrat

Génere i història

Génere i espai

Rols de génere

El Socarrat, emprat fonamentalment com a peça decorativa en les sostrades de les estades principals dels habitatges de burgesos o nobles, va ser un suport pictòric que va reunir tota una amalgama de motius decoratius que van des dels trets de la tradició clàssica, de l’imaginari col·lectiu, de la contemplació de la naturalesa fins a la realitat del moment. La “poliorcética”, tan present en el període medieval, ve ací representada per un ballester al costat d’una torre, atacant-la o defensant-la? El personatge és clarament masculí però, la dona podria participar activament en una escena com aquesta o quedaria relegada a altres tasques?