Tocador de luxe

Espai i gènere

El tocador de luxe del palau de Dosaigües, seu del Museu Nacional de Ceràmica, està situat en la planta noble, entre la sala de porcellana i l’avantcambra. Antigament només es podia accedir a ell a través de la sala de porcellana. Des de l’estrada medieval fins al tocador i boudoir, s’ha associat a les dones un espai dins de l’àmbit domèstic. Així com l’estrada podia tenir un caràcter tant públic com privat, el tocador és un espai de retir i aïllament que complia diverses funcions: social, ja que en ell es rebien a amistats íntimes, de neteja personal i d’estudi i treball. El discurs i les representacions al voltant del tocador de la dona en el segle XIX solen privilegiar els usos relacionats amb la condícia, la bellesa i fins i tot l’erotisme i el llibertinatge, obviant la resta de funcions