Puntaire Torrentina 

Gènere i classe social

Gènere i cicle vital

Gènere i indumentària

La xica que apareix ricament abillada en esta obra de Josep Benlliure Gil, fent puntes al coixí en la intimitat de sa casa, se’ns mostra com el paradigma de la jove núvia i futura perfecta muller. Les joves eren educades, dins de l’àmbit familiar, en els seus rols de muller i mare. Des de molt xicotetes eren instruïdes en els quefers propis del seu sexe, que consistien en faenes domèstiques que incloïen, entre d’altres, activitats relacionades amb la realització i l’adorn de peces de roba com ara confecció de roba, brodats, punt de ganxet o puntes al coixí, usuals en una jove de bona família que servirien, d’una banda, per a ocupar-li el temps d’oci, i d’altra banda, per a anar creant l’aixovar que constituïa part del seu dot i mostrava la seua posició econòmica.