Vestit de la Moma

Estereotips de gènere: Subjecte de la Història/ Al·legoria

Gènere i indumentària

Com a contraposició als Momos, símbols del pecat, en la processó del Corpus de València també desfila la Moma, símbol de la virtut, encarregada d’infondre en l’ànim humà la llum divina. Resulta curiós que qui vist les vestidures de la Moma, és un home encara que externament porte un vestit de dona. Aquest fet pot tindre la seva explicació en un doble motiu; el primer es que l’execució de la dansa de la Moma i els Momos respón al patró de dansa guerrera, en la que s’executa una lluita, tradicionalmente duta a terme per homes i, el segon es l’escassa presència de la dona desde època medieval, considerada un ésser pecador per l’església, en les festivitats religioses ja que l’àmbit tradicional d’aquesta es sa casa, en el seu papel d’esposa i mare i no les manifestacions públiques.

.