Aquil·les i les filles de Licomedes 

Indumentària i gènere

Es representa en aquesta obra un dels casos més coneguts en els quals una persona d’un gènere, es vestix i actua amb el rol i atributs corresponents al gènere oposat, el d’Aquil·les, qui vestit de dona és ocultat per la seua mare per a no participar en la Guerra de Troia.  El fet d’adoptar una imatge per mitjà de vestimentes que s’identifiquen socialment amb el gènere oposat no afecta a la identitat ni a l’orientació sexual de qui les porta. Aquil·les es presenta com un home, un guerrer, encara que en aquest cas es vas veure i comporta com una dona, la qual cosa li assegura no participar en una activitat considerada exclusiva del gènere masculí com la guerra.