O.R.G.I.A 

Gènere y turisme

En el treball de O.R.G.I.A titulat “Follar-se la ciutat. Vol III” es redefineix la ciutat com un parc de jocs sexuals per a la “invasora”, on s’inverteixen dicotomies com ara actiu-passiu, públic-privat, masculí-femení. En el lliurament titulada “autoeròtica” irromp el skyline de Benidorm i pren el icònic edifici Intempo, en una aventura a cavall entre el aquelarre i la farra, en la qual se li enganxa un peculiar trio format per personatges d’ahir, d’avui i de sempre de la nit de Benidorm. El desig i la pulsió són un cop més motors per al caos i el desequilibri del característic sistema d’aparences urbanita. Follar-se la ciutat és un projecte obert en el temps en el qual es pretén qüestionar mica en mica el heterocentrat i característicament burgès ordre públic de les polis occidentals. Mitjançant significatius canvis d’escala i una hibridació d’iconografia tècnica i pulp, l’objectiu és presentar una invasió quasi alienígena i hipersexual de l’espai públic urbà. Per via de l’imaginari de la geganta-mònstrua, es tracten de permutar els valors simbòlics d’un cert tipus d’arquitectura (fàl·lica), a més ressignificar certs espais (altres) com fonts, etc. Així, es redefineix la ciutat com un parc de jocs sexual per a “la invasora”, on s’inverteixen dicotomies com ara actiu-passiu, públic-privat, masculí-femení, i on el desig i la pulsió són motors per al caos i el desequilibri, els quals posen en solfa el característic joc d’aparences urbanita.