Galàpag (motle de teula)

Galàpag (motle de teula)

Galàpag (motle de teula) Divisió sexual del treball Gènere i cos Els Galàpags, motles industrials mitjançant els quals s’elaboraven les teules en les antigues fàbriques, és una de les diferents peces que conformen el Museu de la Rajoleria de Paiporta. Si bé, el...
Màquina de cosir

Màquina de cosir

Màquina de cosir Divisió sexual del treball Rols de gènere Gènere i espai La invenció de la màquina de cosir suposà una revolució en les llars del segle XIX, ja que permetia no solament la confecció de la pròpia indumentària, sinó la reutilització de la mateixa...
Cossi

Cossi

Cossi Divisió sexual del treball Génere i espai Estereotips de génere: públic /domèstic El cossi és una peça que forma part dels útils presents en l’àmbit domèstic i la funció principal del qual és la realització de la bugada és a dir, llavar i blanquejar la...
Placa funerària

Placa funerària

Placa funerària  Divisió sexual/generitzada del treball Génere i cicle vital: matrimoni Génere i espai Aquesta inscripció funerària, dedicada per Cornelius Lupulus a la seua esposa, porta la fórmula bene merenti, que bé s’ho mereixia. Eixe reconeixement ens...
Anafe o fogó portàtil

Anafe o fogó portàtil

Anafe o fogó portàtil Divisió sexual del treball Estereotips de gènero: públic/domèstic Gènero i espaci Els anafres són utensilis d’ús culinari emprats per a elaboracions a foc lent i per a l’escalfament d’aliments. Es tracta, per tant, d’objectes relacionats...