Cossi

Cossi

Cossi Divisió sexual del treball Génere i espai Estereotips de génere: públic /domèstic El cossi és una peça que forma part dels útils presents en l’àmbit domèstic i la funció principal del qual és la realització de la bugada és a dir, llavar i blanquejar la...
Bol

Bol

Bol Estereotip de génere. Subjecte que desitja/ objecte desitjat Génere i ciclo vital/matrimoni Génere i sexualitat La representació icònica de la “mà de Fàtima” en la ceràmica medieval és molt comuna als països de religió islàmica, com a símbol de protecció enfront...
Anafe o fogó portàtil

Anafe o fogó portàtil

Anafe o fogó portàtil Divisió sexual del treball Estereotips de gènero: públic/domèstic Gènero i espaci Els anafres són utensilis d’ús culinari emprats per a elaboracions a foc lent i per a l’escalfament d’aliments. Es tracta, per tant, d’objectes relacionats...
Judith y Holofernes

Judith y Holofernes

Judith i Holofernes Indumentària i gènere Estereotips de gènere: Subjecte desitjant -objecte desitjat La figura de Judit, com la d’altres dones de l’Antic Testament, ha sigut àmpliament representada des del Renaixement. En el llibre que porta el seu nom es...
Magdalena penitent

Magdalena penitent

Magdalena penitent Estereotips de gènere La pintura religiosa desenvolupada durant el segle XVII va a ser el vehicle per a promoure en els fidels la pietat i el penediment. El to naturalista i els models presos de la realitat van a aproximar als personatges sagrats...