18 museus valencians ens obrin les portes de les seues col·leccions per a acostar-les al públic des d’una perspectiva de gènere.

El gènere reuneix un conjunt de trets (rols, actituds, atributs físics, pautes de comportament, sexualitat, etc.) que s’associen a les persones, generalment sobre la base del seu sexe, formant un sistema de classificació d’individus en categories concretes. El gènere no és innat ni estàtic.

Feminitat, masculinitat, estereotips, rols assignats, etc., són alguns dels temes de que tracta el projecte Relectures. Itineraris Museals en Clau de Gènere. Aquest projecte, subvencionat per la Generalitat Valenciana,  a través d’un estudi de la Universitat de València i els 11 museus involucrats ofereix mirades diverses dirigides a les col·leccions que alberguen cadascun dels museus participants, amb la intenció de generar noves narratives que permeten al visitant reflexionar sobre el paper de la dona, dels mites patriarcals o de la desigualtat social entre homes i dones.

Visitar aquests museus suposa reflexionar sobre el paper de la Història en aquesta matèria i qüestionar el nostre paper en el foment d’aquestes actituds. Relectures proposa una visita en diversos nivells d’informació, queda a les mans dels visitans allò que volen conèixer. En l’àrea de descàrregues trobareu les fitxes de les peces relegides en clau de gènere i un glossari de temes de gènere.

Ruta cultural

Relectures, està pensat com un diàleg continu entre el museu i el seu entorn. Ens proposa una ruta cultural que connecta diversos museus, tant de Belles Arts com d’Etnografia o Història, i, d’altra banda, permet connectar València ciutat i municipis de l´Horta Sud, com Mislata, Torrent i Aldaia.

Per a realitzar aquesta ruta pots descarregar-te el tríptic a través de la nostra pàgina web.

Relectures en el futur

Relectures, està concebut com un constant work in progress al que s’afegiran més museus, noves peces, senyalètica als museus participants, cicles i conferències. És per açò que si vols conèixer el que estem fent, has d´estar  atent a aquesta web.

MUSEUS PARTICIPANTS

SUBVENCIONA EL PROJECTE

COL·LABORA AMB EL PROJECTE