Peces del Museu Visigot de Pla de Nadal

Fris

Divisió sexual / generizada del treball

Gènere i historia

Rols de gènere

Fris tallat amb figures de roleos amb trifolias, acants i “raïms”. El cridaner és que no són raïm, sinó dàtils de palma. No seria desficaciat pensar que les dones van participar en el procés de manufacturació d’aquestes peces. És una afirmació arriscada, però hi ha la possibilitat de considerar que el treball de les dones en oficis de “homes” fóra totalment invisibilitzat.

Ventana

Gènere i classe social

Gènere i historia

Gènere i espai

Finestres geminades que formaven part del palau de Pla de Nadal. Aquesta finestra, situada en la planta superior del palau, representa un element simbòlic d’estatus, noblesa i poder. Els escassos esments solen referir-se a dones nobles que van ser esposes dels monarques. La política i l’àmbit públic eren d’exclusivitat masculina. Cap reina va governar per dret propi, simplement van ser valorades per les seues influències nobiliàries i riqueses familiars.

Altar

Gènere i classe social

Gènere i historia

Gènere i espai

Formava part del jaciment Pla de Nadal 2, ara desaparegut. Era una xicoteta església que formaria part del conjunt palatino. Religió com a política, va ser un aspecte molt important de la societat visigoda. Dues van estar íntimament relacionades i regulaven la vida quotidiana. Durant aquesta època era freqüent que les dones foren forçades a entrar en religió, així la família s’estalviava el dot o el repartiment d’herència. La vida religiosa era l’única via que els permetia aprendre a llegir i escriure, cosa que estava reservada als homes.