Ampolla 

Identitat de gènere

Gènere i cos

Gènero i història

L’ampolla respon a l’estil modernista, també conegut com Art Nouveau, que va sorgir com a reacció als models classicistes i a la societat industrialitzada. El Art Nouveau és fonamentalment decoratiu i un dels motius decoratius que va utilitzar va ser el rostre i el cos femení. La dona de l’Art Nouveau beu de la femme fatale del simbolisme, una dona contradictòria, fràgil i exòtica, intensa i sensual, que era representada normalment en postures impossibles que remarcaven les seves corbes i la sinuositat dels seus cabells i el seu cos. Es tractava de dones immorals però desitjades, que arrossegaven als homes davant el seu immens poder de seducció. Es tractava d’una nova Eva que, com la de l’Antic Testament, era culpable de la perdició dels homes. Encara que en l’actualitat, gràcies als nombrosos estudis que han posat en dubte la femme fatale, som molt més conscients de la misogínia que impregna aquestes representacions, encara les trobem habitualment en la publicitat, el cinema o la televisió.

.