Televisor Emerson

Televisor Emerson

Televisor Emerson Identitat de gènere Gènere i història Rols de gènere La televisió, com la resta de mitjans de masses de la segona meitat del segle XX, va ser una eina de la dictadura franquista per modelar l’opinió pública i les formes de vida de la...
Revista Blanco y negro

Revista Blanco y negro

Revista Blanco y Negro Rols de gènere Identitat de gènere Gènere i història Enfront de l’ideal de dona domèstica, a principis del segle XX va sorgir un nou tipus de dona que va ser denominada garçonne a França, flapper a Anglaterra i machietta a Itàlia. La...
Enterrament infantil

Enterrament infantil

Enterrament infantil Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia) Gènere i cicle vitalIdentitat de gènere En el món ibèric, la mort d’infants, perinatals i nounats rebia, per norma general, un tractament diferent al d’altres individus de major edat: en lloc de...