Ampolla

Ampolla

Ampolla  Identitat de gènere Gènere i cos Gènero i història L’ampolla respon a l’estil modernista, també conegut com Art Nouveau, que va sorgir com a reacció als models classicistes i a la societat industrialitzada. El Art Nouveau és fonamentalment...
San Sebastià atés per santa Irene

San Sebastià atés per santa Irene

San Sebastià atés per santa Irene Gènere i història Gènere i sexualitat Les obres que tracten de sant Sebastià, general d’arquers de la guàrdia personal de l’emperador Dioclecià, habitualment el representen en el moment que és travessat per una pluja de fletxes....
Cartilla del Servicio Social

Cartilla del Servicio Social

Cartilla del Servicio Social Gènere i història Rols de gènere El Servei Social era una espècie de “mili” femenina, organitzada i gestionada des de la Secció Femenina de la Falange, que era obligatòria excepte per a les dones casades, vídues, monges i joves amb vuit...
Televisor Emerson

Televisor Emerson

Televisor Emerson Identitat de gènere Gènere i història Rols de gènere La televisió, com la resta de mitjans de masses de la segona meitat del segle XX, va ser una eina de la dictadura franquista per modelar l’opinió pública i les formes de vida de la...
Revista Blanco y negro

Revista Blanco y negro

Revista Blanco y Negro Rols de gènere Identitat de gènere Gènere i història Enfront de l’ideal de dona domèstica, a principis del segle XX va sorgir un nou tipus de dona que va ser denominada garçonne a França, flapper a Anglaterra i machietta a Itàlia. La...