Altar

Gènere i classe social

Gènere i historia

Gènere i espai

Formava part del jaciment Pla de Nadal 2, ara desaparegut. Era una xicoteta església que formaria part del conjunt palatino. Religió com a política, va ser un aspecte molt important de la societat visigoda. Dues van estar íntimament relacionades i regulaven la vida quotidiana. Durant aquesta època era freqüent que les dones foren forçades a entrar en religió, així la família s’estalviava el dot o el repartiment d’herència. La vida religiosa era l’única via que els permetia aprendre a llegir i escriure, cosa que estava reservada als homes.