Aparell de radio

Gènere i comunicació

En els primers anys de la radiodifusió van sorgir nous llocs de treball en les emissores, a les
quals es van incorporar tant homes com dones. Els llocs tècnics i directius van ser exercits per homes i les dones van accedir a tasques administratives, com telefonistes, secretàries o
traductores. Immediatament es va veure la necessitat d’incorporar locutores, atés que una bona part de l’audiència era femenina. D’altra banda, si bé no hi havia diferències salarials per gènere, sinó per categoria laboral, els homes generalment compaginaven la locució amb
altres treballs, mentre que per a les dones es tractava d’una ocupació a temps complet. Amb María Cinta Balagué, locutora de Ràdio Barcelona, van sorgir els primers programes femenins i es va donar pas a les oïdores, que, a més d’eixir en antena, van aportar continguts. Els continguts d’aquests primers programes van ser de caràcter cultural i educatiu, però prompte es van incorporar seccions pràctiques i es va configurar el format dels actuals magazines.