Bella ferida per Cupido i el conte de les cabres

Gènere i cos
Gènere i sexualitat
Estereotips de gènere: Subjecte de la Història / Al·legoria

Estos dos llenços constituixen un exemple de la manera en què les dones van ser representades en el canvi de segle XIX-XX. L’obra d’Ignacio Pinazo Camarlench va suposar una renovació formal en el seu entorn, encara que el seu contingut respon a pautes comunes en les arts plàstiques d’aquella època. La figura femenina representada tombada horitzontalment, reproduix una postura repetida al llarg de la història de l’art. Va ser utilitzada per a representar al·legories com l’amor, l’art o la veritat mateixa. A partir dels anys huitanta del segle XX, des de la perspectiva feminista, aquesta mateixa imatge s’ha relacionat amb el concepte objecte sexual i amb una concepció reduccionista de les capacitats de les dones, resumides en la seua funció reproductiva. En aquest cas el punt d’inflexió està en la virginitat, la pèrdua de la innocència, que caracteritza a la pastora i que acaba de perdre la Bella ferida per Cupido.