Càlat de la dansa

Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia)

Gènere i identitat

Gènere i classe social

Gènere i cicle vital

El “càlat de la dansa” és un vas ceràmic del segle III-II aC, procedent de l’antiga ciutat ibèrica d’Edeta (Tossal de Sant Miquel de Llíria, València), en el qual es representa una dansa grupal. La comitiva està encapçalada per una flautista i un tocador de tuba, seguits per un conjunt de tres homes i quatre dones agafats de les mans. Sobre la vora del càlat apareix pintat el nom d’una dona, Balkeuni(n), probablement qui encomanaria l’elaboració del vas. Les escenes que apareixen tant en aquesta com en altres ceràmiques del Tossal de Sant Miquel proporcionen una informació molt valuosa sobre les identitats i els rols de gènere de les elits edetanes.