Destral de coure.

Lloma de Betxí (Paterna,València)

Rols de gènere

 

Durant molt de temps, la recerca arqueològica mateixa ha negat la participació de les dones en els processos metal·lúrgics. El fet que alguns dels materials més destacats foren considerats armes, va fer que es descartara la relació de les dones amb aquest tipus d’objectes. No obstant això, en la majoria de jaciments de la Península Ibèrica els forns metal·lúrgics apareixen integrats dins dels poblats, la qual cosa és un factor per considerar que tant homes com dones participaren en el processament dels minerals per a l’obtenció d’instruments metàl·lics. A més a més, no s’ha d’oblidar la importància del proveïment de la matèria primera, els minerals necessaris per als aliatges, en el qual etnogràficament es documenta la participació femenina.