Fumoir

Gènere i classe social
Estereotips de gènere: públic/domèstic

En el segle XIX van ser habituals en les residències de l’aristocràcia i alta burgesia els fumoir, unes estades d’ús exclusivament masculí. El seu origen està vinculat als clubs de tall britànic, un espai on els hòmens es reunien per a fumar, parlar de negocis, jugar o descansar. Esta divisió entre l’esfera masculina i femenina era un reflex de la societat. Les dones depenien jurídicament d’un tutor i no tenien accés a les mateixes ensenyances que els hòmens, perquè la seua incorporació al món laboral era una qüestió de necessitat o de preparació al seu paper com a esposa.