Galàpag (motle de teula)

Divisió sexual del treball

Gènere i cos

Els Galàpags, motles industrials mitjançant els quals s’elaboraven les teules en les antigues fàbriques, és una de les diferents peces que conformen el Museu de la Rajoleria de Paiporta. Si bé, el modelat de l’argila no només es realitzava gràcies a aquesta eina, ja que existia una fórmula peculiar que tenia com a protagonista al cos de la dona.