Granera

Divisió sexual del treball

La granera representa clarament la divisió sexual del treball pròpia de la nostra cultura tradicional, basada en les dualitats home/dona producció/reproducció, espai públic/domèstic. En el nostre imaginari apareix vinculada a la dona i a l’àmbit domèstic, però l’ofici relacionat amb la seua producció i distribució era exercit per homes. Les tasques dividides per gènere és un fet comú en totes les cultures. A principis del segle XX, home i dona tenien responsabilitats diferents en la reproducció de la família. L’home havia d’aportar el “producte” del seu “treball”, mentre que la dona era la “reproductora”, amb les obligacions de procrear, criança-educació, processament d’aliments i benestar en la llar. Açò no significa que les dones no realitzaren activitats “productives”, especialment entre les classes populars de l’Horta, no obstant això, en la practica, la consideració de les aportacions en funció del gènere va estar marcada per una valoració desigual.