Ídol oculat

Cova de la Pastora (Alcoi, Alacant)

Gènere i sexe
Gènere, creences, identitats i religions

Aquests Ídols són manifestacions materials simbòliques relacionades amb el món de les idees i creences de les primeres comunitats agrícoles metal´lúrgiques (III mil·lenni aC) Alguns oculats presenten en la seua decoració un motiu triangular interpretat com la representació d’un triangle púbic, permetent reconèixer la seua identitat sexual femenina. Les diverses interpretacions dels oculats poden agrupar-se en dos corrents. Una postula que es tracta de la representació d’una divinitat femenina d’origen neolític, reflex de la preocupació per la supervivència en termes de producció agrícola o ramadera i d’un concepte de la fecunditat que agrupa tant els humans com als animals i a la terra. L’altra veu en els ídols la representació simbòlica d’una persona. Evocarien ancestres o avantpassats, representant la filiació genealògica i el llinatge d’individus de l’elit. Recentment s’ha afegit una altra interpretació per als ídols sobre ossos llargs, la de nines, basada en estudis etnogràfics de pobles centrafricans. La importància d’allò femení en aquests objectes queda determinada per la seua adscripció sexual, encara que no siga possible anar més enllà en la comprensió del seu significat.