La tarara 

Rols de gènere

Génere i historia

La Tarara mostra un grup de dones i homes en cercle, cantant una cançó popular valenciana durant la Pasqua, un dels pocs moments d’oci que ambdós gèneres podien compartir en la societat d’esferes separades de la València d’entresegles. Així mateix, la peça ens parla de les dones com a principals transmissores de la tradició oral. Mentre que la història oficial, escrita sempre en masculí, ha sigut difosa sobre el paper generació rere generació, tot el que estava vinculat a la vida quotidiana ha quedat relegat a un segon pla. No obstant això, aquesta quotidianitat obviada per l’escriptura històrica ha arribat als nostres dies a través de la memòria oral, que, molt sovint, s’entrecreua amb la memòria de gènere i que té les dones com les seues principals transmissores, ja que, històricament, les dones veien molt més limitades les seues possibilitats de rebre una educació formal i, per tant, escrita.