Magdalena penitent

Estereotips de gènere

La pintura religiosa desenvolupada durant el segle XVII va a ser el vehicle per a promoure en els fidels la pietat i el penediment. El to naturalista i els models presos de la realitat van a aproximar als personatges sagrats amb els quals els fidels poden veure’s identificats. Un dels temes que més es va a representar és el de María Magdalena penitent, perquè encarna la possibilitat de la redempció per mitjà del penediment. Aquesta imatge de la santa com pecadora penedida és una elaboració que sorgeix de la unió de diferents personatges i que servirà com a model per a aquells mortals que, pecant una vegada i una altra, podien albergar l’esperança de la salvació mitjançant el penediment.

.