Màquina d’ embotir

Divisió sexual del treball

Les activitats productives de les dones en la societat tradicional han estat essencials per al manteniment i reproducció de la unitat familiar. Lligades a l’àmbit domèstic, la conservació i processament dels aliments, la confecció de roba, el proveïment d’aigua, llenya, el manteniment del foc, la cura dels animals domèstics, la comercialització d’excedents, la cura de malalts i ancians, la criança dels fills, la sanació, la neteja i adequació de l’espai domèstic, són tasques imprescindibles per a la supervivència, no obstant això, en ser considerades com a pròpies de la seua “naturalesa”, se’ls ha negat la definició de treball. La dona era valorada per les seues capacitats per realitzar aquestes tasques, considerant-les com a virtuts, però se’ls negava el reconeixement com a treball, invisibilitzant les seues aportacions.