Màquina teixidora

Divisió sexual del treball

Rols de gènere

Gènere i espaci

La màquina teixidora que s’exhibeix a l’entrada del centre cultural fou fabricada l’any 1940. Es tracta d’una eina industrial que forma part d’un sector de gran importància a Paiporta: el tèxtil. De grans dimensions, aquesta peça etnogràfica va ser manipulada exclusivament per una dona. Es convertí en un dels punts de ruta de l’itinerari museístic del projecte Relectura.