Ménsula amb escena de Filis cavalcant a Aristòia

Gènere i cos

Gènere i sexualitat

El Lai d’Aristote es una faula (narracions divertides i amb freqüència eròtiques, amb el propòsit d’entretindre) atribuida a Henri de Valenciennes, la lliçó moral de la qual celebra el poder absolut d’Eros (amor). Però prompte es va establir una relectura molt diversa: Filis se torna l’esposa d’Alexandre demostrant així la maldat de les dones en general i el desig sexual que condueix cap a la força debilitadora de la dona. Aquest tema es va utilitzar durant la literatura medieval i posterior, donant lloc a múltiples interpretacions: poder malèfic de la dona, poder insuperable del amor carnal, debilitat de l’home sabi, conflicte entre valors religiosos i laics, etc. I desde el segle XIV al XIX, la representació d’aquest tema en art és abundant, comprenent misericòrdies de cors i estatuària arquitectónica, il.luminacions de manuscrits, tapisseries aristocràtiques, orfebrería i utensilis de luxe i sobretot gravats.

.